Lakiasiaintoimisto Saarela

Ostetaan muutama Vakka-Suomen Puhelin Oy,Findan osake.

Ostamme asiakkaan lukuun osakkeita, maksamme kaikki kulut

https://laitilanhuutokaupat.fiLakiasiaintoimisto Saarela Oy tarjoaa kattavasti kaikki lakiasiainpalvelut sekä
neuvonnan vuosien kokemuksella ja ehdottoman luottamuksellisesti.
Ota yhteyttä

Yrityksen perustaminen

Lue lisää

Perunkirjoitus

Lue lisää

Testamentti

Lue lisää

Yleinen oikeusapu

Lue lisää

Avioehtosopimus

Lue lisää

Ulkomaalaisasiat

Lue lisää

Rikosasiat

Lue lisää

Ostetaan / Myydään

Lue lisää

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja eloonjääneen puolison varat ja velat, pesän velat sekä muut erityisesti perintöveroon määräytymiseen vaikuttavat seikat.
Perunkirjoitus on välttämätön toimenpide perinnönjaon ja perintöverotuksen toimittamiseksi.

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Viime kädessä perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan henkilö, jolle vainajan omaisuuden hoito lähinnä kuuluu.

Mikäli perunkirjoituksen toimittaminen laiminlyödään säädetyssä ajassa, tämän laiminlyönnin seurauksena toimitusvelvollinen osakas joutuu lähtökohtaisesti vastuuseen kaikista vainajan veloista.

Lakiasiantoimisto Saarela Oy auttaa perunkirjojen laatimisessa. Lue lisää

§

Auktorisoidut Lakimiehet

Auktoriserade Jurister

Lakiasiaintoimisto Saarela Oy

8-tien Yrityskeskus
Turuntie 11
23800 Laitila
Postiosoite:
PL 41
23801 LAITILA

puh. 040-5812281

lauri@lakisaarela.com