Lakiasiaintoimisto Saarela

Ostetaan muutama Vakka-Suomen Puhelin Oy,Findan osake. 

PERUNKIRJOITUKSET HINTAAN 450 euroa
EDUNVALVONTAVALTUUTUS    120 euroa
Tiedustelut

 

Lakiasiaintoimisto Saarela Oy tarjoaa kattavasti kaikki lakiasiainpalvelut sekä
neuvonnan vuosien kokemuksella ja ehdottoman luottamuksellisesti.

Yrityksen perustaminen

Perunkirjoitus

Testamentti

Yleinen oikeusapu

Avioehtosopimus

Ulkomaalaisasiat

Rikosasiat

Ostetaan / Myydään

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja eloonjääneen puolison varat ja velat, pesän velat sekä muut erityisesti perintöveroon määräytymiseen vaikuttavat seikat.
Perunkirjoitus on välttämätön toimenpide perinnönjaon ja perintöverotuksen toimittamiseksi.

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Viime kädessä perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan henkilö, jolle vainajan omaisuuden hoito lähinnä kuuluu.

Mikäli perunkirjoituksen toimittaminen laiminlyödään säädetyssä ajassa, tämän laiminlyönnin seurauksena toimitusvelvollinen osakas joutuu lähtökohtaisesti vastuuseen kaikista vainajan veloista.

Lakiasiantoimisto Saarela Oy auttaa perunkirjojen laatimisessa.

 

§

Auktorisoidut Lakimiehet

Auktoriserade Jurister

Lakiasiaintoimisto Saarela Oy

8-tien Yrityskeskus
Turuntie 11
23800 Laitila

Postiosoite:
PL 41
23801 LAITILA

puh. 040-5812281

lauri@lakisaarela.com